28 okt. 2007

The End

i slutet på en helt vanlig gata
i ett kvarter där jag en gång bott
finns en liten park som ingen känner till - inte ens jag själv
Någon gång ska vi besöka den

känd.