16 jan. 2006

Svindel

skönheten
är mitt tecken
viskade han
(i ditt öra)
orden
fick min
spröda ömhet
brista
i en upphöjd
position
utan svindel