16 okt. 2005

Nutidens spärrvakt

vem för mig till platsen
där min tanke aldrig varit
utan nutidens spärrvakter

tryck stjärna *