19 sep. 2005

En särskild himmel

en särskild himmel
med speglar över huvudstaden
en särskild himmel
att skymta för alldagliga överheten
när världen stod utan ord
då regn var vår sol
och alla fann samma chans

en särskild himmel