27 maj 2005

Ingenting som jag

Ingenting som jag
med igår över mina axlar
ensamhetens doft vid min kind
i överhetens sköte
tydligt avskydd